قیمت روز کنجاله پنبه دانه

آیا میزان پروتئین موجود در کنجاله پنبه دانه بر قیمت فروش آن تاثیر مستقیم دارد؟ استعلام قیمت روز بهترین نوع کنجاله پنبه دانه از چه طریقی امکان پذیر است؟
کنجاله پنبه دانه، تخم پنبه و سویا در بازار جهانی مانند هر کنجاله دیگری منبع بسیار مهمی جهت تامین پروتئین مورد نیاز دام و طیور به شمار می روند اما وجه تمایز کنجاله پنبه دانه به میزان پیگمان گوسیمول موجود در آن می گردد. مصرف این نوع کنجاله به تنهایی به علت وجود درصد بالایی پیگمان گوسیمون باعث مسمومیت حیوانات می شود و به همین علت هموارده از ارقام دیگر کنجاله ها مانند کنجاله سویا همراه با آن باید استفاده شود و هرگز توصیه نمی شود آن را به تنهایی در خوراک دام به کار ببرید.
البته وجود فسفر، پتاسیم، ازت و پروتئین با درصد بالا این نوع کنجاله را به منبع غنی تغذیه ای به شمار می رود که البته به علت وجود پیگمان باید در خوراک نوشخوارکنندگان بر حسب سن درصد تعیین شده ای کنجاله پنبه دانه یا دانه سویا دامی به کار برد. توجه کنید که قیمت انواع کنجاله پنبه دانه و حتی تخم پنبه بر حسب میزان پروتئین موجود در آنها محاسبه می شود که جهت اطلاع از نرخ روز و قیمت فروش عمده یا کیلویی بهترین نوع آنها می توانید با مراکز تولیدی خوراک دام یا حتی دامپزشکان منطقه ای مشاوره لازم را بگیرد.